Mètode d’autoavaluació per a la valoració de l’oferta de programes i serveis esportius

Enrique Lizalde Gil

Fernando París Roche

Idioma de l’original

Citació

Lizalde Gil, E., & París Roche, F. (2002). Self-evaluation method for program and sport services offer valoration. Apunts. Educación Física y Deportes, 70, 56-61.

424Visites

Resum

En aquest article s’exposen i es desenvolupen dues idees per a ser aplicades en la valoració de programes d’activitats i serveis que han estat oferts per les entitats esportives, que de forma molt gràfica puguin ajudar-nos a millorar-los.
En molts casos, la programació d’activitats es realitza sobre la base de l’any anterior -de la mateixa forma o amb prou feines amb algunes modificacions. Sovint acostuma a ser una rutina que en molts casos deixa poc espai per a la reflexió i la presa de decisions.
D’altra banda, cal tenir en compte que en un sector com aquest, en què “es venen” serveis, moltes vegades les xifres de participació i el cost no són els únics referents a valorar -especialment en el sector públic.
No és habitual analitzar els programes i relacionar l’interès real per al col·lectiu al qual s’ofereixen i el cost que suposa portar-los a terme. En ocasions l’“obligació” de continuar realitzant programes establerts o l’“afinitat” i “gustos” dels programadors amb determinades activitats, conformen parcialment els programes i serveis esportius que s’ofereixen.

Paraules clau: autoavaluació, gestió esportiva, instal·lacions esportives, programació d’activitats, valoració de programes.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'octubre de 2002