Mesurar la forma física per avaluar la salut?

Jordi Mateo Vila

Idioma de l’original

Citació

Mateo Vila, J. (1993). ¿Medir la forma física para evaluar la salud?. Apunts. Educación Física y Deportes, 31, 70-75.

415Visites

Resum

L’objectiu del present article és procurar una revisió del concepte fitness relacionat amb la salut, i no integrat en el model del rendiment esportiu, enfocant-lo com a l’exercici físic que fa l’adult. Es posa èmfasi en la necessitat d’avaluar aquest estat de salut i de condició física inicial del subjecte, per identificar i excloure els subjectes amb contraindicacions mèdiques a l’exercici, i arribar a establir una programació de l’exercici adient, individualitzada i motivant. Es proposa l’ús del mot fitness aeròbic per indicar la capacitat d’obtenir, transportar i utilitzar oxigen. per nomenar el component més important delfitness relacionat amb la salut.

Paraules clau: avaluació, forma física, mesurament, predicció del rendiment, salut.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 1993