Marcs teòricometodologics en la investigació en Educació Física

Oscar Minkévich

Idioma de l’original

Citació

Minkévich, O. (2005). Marcos teórico-metodológicos en la investigación en Educación Física. Apunts. Educación Física y Deportes, 82, 71-75.

349Visites

Resum

Centraré la meva temàtica no específicament a descriure l’abast dels mèrits o els demèrits que tenen els mètodes en investigació, com ara el qualitatiu, el quantitatiu o l’ús de múltiples mètodes sobre l’estudi d’un mateix objecte d’investigació, com és el cas de l’anomenada triangulació (també coneguda com a convergència metodològica o validació convergent, entre d’altres), sinó en algunes reflexions sobre el rol dels marcs teòrics en l’elecció de tal o tal altre mètode –en el nostre cas, en Educació Física– i de quina forma aquells marcs, de forma conjunta amb el mètode o els mètodes adoptats, han condicionat històricament l’orientació no solament sobre què investigar, sinó també en la construcció de la seva identitat com a camp disciplinari.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'octubre de 2005