Manifest per una pedagogia relacional en l’esport

Ernesto Mascarell Pérez

*Correspondència: Ernesto Mascarell Pérez mascarell1960@hotmail.com

Idioma de l’original

Citació

Mascarell Pérez, E. (2016). Manifesto for Relational Teaching in Sport. Apunts. Educación Física y Deportes, 126, 79-83. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2016/4).126.09

632Visites

Resum

Ancorada en el mar de la modernitat, la pedagogia de l’esport continua navegant entre les raons objectivistes del conductisme i les interpretatives del cognitivisme, dues teories educatives hegemòniques que confien en l’existència d’una veritat o lògica universal. En aquest article realitzem una revisió crítica d’aquests paradigmes amb la finalitat de demostrar com els seus supòsits deterministes han reduït o limitat el desenvolupament esportiu. En el seu lloc, i com a alternativa, proposem avançar cap a una pedagogia relacional que, des d’una raó ecològica, ens permeti afrontar amb èxit els reptes i desafiaments educatius de l’esport en l’era postmoderna.

Paraules clau: desenvolupament esportiu, dialógica, ecología, pedagogía, relacionisme.

ISSN: 1577-8785

Rebut: 4 d'agost de 2015

Acceptat: 18 de maig de 2016

Publicat: 1 d'octubre de 2016