L’exercici fisicoterapèutic en pacients adolescents amb Síndrome d’Hipermobilitat Articular

Ardy Rafael Rodríguez García

*Correspondència: Ardy Rafael Rodríguez García ardycore29@gmail.com

Idioma de l’original Espanyol

544Visites

Resum

Les malalties hereditàries del teixit connectiu han despertat l’interès de professionals de la ciència genètica i de la cultura física. La Síndrome d’Hipermobilitat articular (SHA) i la Síndrome d’Ehlers Danlos, tipus hiperlaxitud (SED-HL) es caracteritzen per l’amplitud excessiva en les articulacions, les artràlgies, les miàlgies i les deformitats de l’aparell locomotor impossibilitant un bon acompliment en les activitats de la vida diària i escolar als qui les pateixen. L’autor proposa, com a objectiu general, dissenyar un programa d’exercicis fisico terapèutics per alleujar les malalties del Sistema Osteomioarticular (SOMA) en adolescents amb SHA i SED-HL. El programa compta amb propostes d’exercicis, dosificació, indicadors de la càrrega adaptats, orientacions metodològiques, control i avaluació que permeten la planificació de la rehabilitació física per a les persones afectades. El diagnòstic va incloure una enquesta a 21 especialistes. Es va realitzar un estudi preexperimental de control mínim amb pretest-posttest per a un sol grup de tall descriptiu de naturalesa holística, en una mostra de 20 pacients. Els subjectes van assistir al Centre d’Activitat Física i Salut de l’UCCFD Manuel Fajardo, on se’ls van realitzar avaluacions inicials, intermèdies i finals en concloure l’aplicació del programa. Els adolescents que van rebre el programa van evidenciar respostes adaptatives, i es va posar de manifest en la morfologia i millora en tots els indicadors avaluats, se’ls van alleujar les malalties del SOMA i va millorar l’acompliment en les activitats de la vida diària i escolars. Els especialistes van valorar de molt adequat el programa d’exercicis fisioterapèutics amb una efectivitat esperada elevada i ho van considerar nou, efectiu i d’utilitat social.

Paraules clau: exercici fisicoterapèutic, síndrome d’Ehlers Danlos, síndrome d’hipermobilitat articular, tipus hiperlaxitud.

ISSN: 2014-0983

Data de lectura: 26 June 2017