L’exercici físic com a eina terapèutica en la rehabilitació de toxicòmans

Manuel Pimentel González

Manuel Avelino Giráldez García

Carlos Lalín Novoa

Mª Dolores Pedrares Alonso

Dina Asienso Campazas

Alejandra Pérez Caaveiro

Francisco González García

Miguel Ángel Saavedra García

Idioma de l’original

Citació

Pimentel González, M., Giráldez García, M. A., Lalín Novoa, C., Pedrares Alonso, M. D., Asensio Campaza, D., Pérez Caaveiro, A., González García, F., & Saavedra García, M. A. (2004). Physical exercise as a therapeutic tool in drug addict's rehabilitation. Apunts. Educación Física y Deportes, 77, 48-54.

436Visites

Resum

La demanda creixent de nous camps d’inserció professional i la baixa qualitat dels programes d’activitat física dispensats a les persones en tractament per consum de drogues plantegen nous reptes i exigeixen competències específiques als professionals de l’activitat física.
En aquest context, l’exercici físic pot ser considerat com una eina terapèutica la vàlua de la qual es troba en: l’establiment adequat d’objectius físics, psicològics i socials, en la selecció reflexiva de continguts, no solament procedimentals sinó també conceptuals i actitudinals, en el correcte disseny de les sessions i en una òptima intervenció metodològica.

Paraules clau: drogodependencia, programes d’activitat física, rehabilitació.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de juliol de 2004