L’estadística i el porter de futbol

Francisco García Ocaña

Idioma de l’original

Citació

García Ocaña, F. (1993). La estadística y el portero de fútbol. Apunts. Educación Física y Deportes, 29, 62-68.

358Visites

Resum

La bibliografia actual ofereix nombrosos treballs i estudis sobre el futbol. Tanmateix, aquests se centren exclusivament en temes relacionats amb el jugador de camp, i obliden de manera sorprenent un lloc específic de molta importància: el porter. Tenint en compte aquest buit en la literatura es va realitzar aquest treball. L’objectiu principal va consistir a determinar la relació de dependència entre dues variables: les accions tècniques defensives-ofensives amb el moment de la temporada, intentant observar el grau d’influència de la segona sobre la primera. És a dir, si el moment de la temporada era determinant perquè predominés una/es acció/ons sobre una/es altra/es, tenint com a finalitat última l’elaboració d’una programació sobre els gestos tècnics en funció del període competitiu en el qual es trobés el subjecte. Utilitzant la fórmula estadística X2, les conclusions a les quals es van arribar van ser les següents:

  1. Amb un marge d’error de 1 per mil no es va rebutjar la hipòtesi de la nul·litat. És a dir, els gestos tècnics defensius tenen les mateixes possibilitats de realitzar-se en els tres períodes.
  2. La dada 12,04 es troba per sota del 5% de la taula estadística D; consegüentment no ha pogut ser rebutjada la hipòtesi de nul·litat: “Tots els gestos tècnics ofensius tenen les mateixes possibilitats de ser realitzats en cadascun dels tres períodes”. Amb l’obtenció de totes les dades es va finalitzar amb la realització d’una programació de les accions tècniques del porter de futbol professional.

Paraules clau: accions tècniques, estadística, fútbol, període competitiu, porter.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de juliol de 1992