L’esport, instrument d’integració social

Javier Henández Vázquez

Idioma de l’original

Citació

Hernández Vázquez, J. (1988). El deporte, instrumento de integración social. Apunts. Educación Física y Deportes, 14, 9-10.

635Visites

Resum

L’esport-integració apareix paral·lelament al concepte d’integració de les persones disminuïdes. La intenció de l’esport d’integració és la de fer conèixer a la societat aquestes disminucions i la necessitat que aquestes dins d’un marc jurídic inicial, el dret a l’esport, reconegut per la Constitució i confirmades posteriorment per la llei de cultura física i esports. És a dir, que tota persona amb alguna discapacitat exerceixi el seu dret a rebre el servei de l’esport com un bé social (així com la sanitat, l’educació, la cultura, etc.).
Un cop dissenyat el marc legal, l’esport ha de constituir un mitjà de comunicació social en el qual les persones afectades tinguin accés a la relació amb d’altres persones amb característiques diverses, procurant donar a aquesta interacció la major viabilitat possible per tal d’aconseguir un objectiu desitjat per tots, la integració de les persones amb minusvalies.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'octubre de 1988