L’esport i el turisme: un camp fascinant

Oriol Sallent

Idioma de l’original

Citació

Sallent, O. (1992). El deporte y el turismo: un campo fascinante. Apunts. Educación Física y Deportes, 26 52-60.

396Visites

Resum

Amb aquest article es pretén donar una visió de les relacions que s ‘estableixen entre l’activitat turística i l’esportiva com a conseqüència de l’evolució de tots dos àmbits; una relació que, dia a dia, implica més i més sectors de la nostra societat. Aquest nou camp està ple de possibilitats per als llicenciats en Educació Física, que van de l’empresa pública a la privada, de l’animació a la docència. Podem afirmar que s’obre un àmbit amb grans oportunitats. En primer lloc, donarem una visió general introductòria de la relació que s’estableix entre l’esport i el turisme i parlarem de la seva possible evolució. A la part principal exposarem quin és i què pot esdevenir el paper del Ilicenciat en Educació Física en aquest camp.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'octubre de 1991