L’esport com a mitjà per al foment de l’esportivitat: un programa educatiu en centres escolars alabesos

Alfredo Sáenz Ibáñez

Borja Aguado San José

Ianire Lanchas Sánchez

*Correspondència: Alfredo Sáenz Ibáñez saenzalfredo@hotmail.com

Idioma de l’original

Citació

Sáenz Ibáñez, A., Aguado San José, B., & Lanchas Sánchez, I. (2013). Sport as a Means to Promote Sportsmanship: an Educational Program for Schools in Álava. Apunts. Educación Física y Deportes, 111, 55-61.  http://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2013/1).111.05

496Visites

Resum

Aquest article presenta una experiència de treball continu, durant el curs acadèmic 2009-2010, per al foment de l’esportivitat i la prevenció de la violència en l’esport en edat escolar, inclosa en el programa d’esport escolar de la Diputació Foral d’Àlaba. Hi han participat els agents directes (entrenadors, pares i mares, joves esportistes i àrbitres) i indirectes (responsables institucionals, esportistes d’elit i mitjans de comunicació) que envolten els joves esportistes de 10 centres escolars de la província d’Àlaba. S’han implementat tres estratègies –1) “gest esportiu”; 2) tallers formatius, i 3) activitat del “world café”–, amb l’objectiu de reduir la incidència de comportaments antiesportius en els contextos esportius en edat escolar, fomentant subsegüentment els comportaments d’esportivitat. Els resultats mostren que els participants consideren que cadascuna de les accions implementades són útils per millorar la qualitat esportiva en els contextos esportius escolars.

Paraules clau: esport escolar, Esportivitat, prevenció, violencia.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 17 d'abril de 2012

Acceptat: 14 de setembre de 2012

Publicat: 1 de gener de 2013