L’esport a la ciutat: una nova manera de veure’l

Marta Carranza

Carles Vallès

*Correspondència: Marta Carranza mcarranza@bcn.cat

Idioma de l’original

Citació

Carranza, M., & Vallès, C. (2008). Sport in the city: a new way of looking at it. Apunts. Educación Física y Deportes, 91, 9-11.

378Visites

Resum

Barcelona i l’esport formen ja un binomi indissoluble i indiscutible. D’una banda

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de gener de 2008