Lesions traumatológiques en l’hoquei sobre patins

Dr. Miquel Pons Cabrafiga

Dr. Humberto Ferrer Escobar

Idioma de l’original

Citació

Pons Cabrafiga, M., & Ferrer Escobar, H. (1991). Lesiones traumatológicas en el hockey sobre patines. Apunts. Educación Física y Deportes, 23, 35-44.

494Visites

Resum

Les lesions esportives són aquelles que es produeixen com a resultat de les activitats físiques realitzades amb propòsits generals de diversió o amb finalitats més professionals. Els atletes que competeixen precisen no només el correcte diagnòstic de les seves lesions, sinó també un tractament precoç amb curació “ad integrum” perquè puguin continuar presentant una bona capacitat física amb l’absència el més curta possible de la seva activitat esportiva. Els requeriments físics a què es veuen sotmesos els atletes són cada vegada més alts; per això serà imprescindible, amb la finalitat d’assolir un rendiment òptim, la tasca del preparador físic per tal de prevenir gran quantitat de lesions esportives, en especial les que s’enquadren en la zona músculo-tendinosa. D’igual manera caldrà l’ajut d’un especialista en medicina-traumatologia esportiva amb el recolzament d’un especialista en rehabilitació o fisioterapeuta.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de gener de 1991