L’escola, l’institut, la raó i la passió. Un món escolar objectivat pel nen, la nena i l’adolescent d’avui, al voltant de la classe d’Educació Física. Un procés de formació

Luis Guillermo Jaramillo E.

Idioma de l’original

Citació

Jaramillo Echeverry, L. G. (2004). School, reason, and passion. A school world objectivated by the nowadays boy, girl, and adolescent around Physical Education class. A formation process. Apunts. Educación Física y Deportes, 75, 39-44.

347Visites

Resumen

L’escola forma part de la socialització del nen, la nena i l’adolescent d’avui com a subjectes de drets1 i no solament com a éssers de responsabilitats i deures; aquesta (l’escola), no només és un factor important en l’aprenentatge de coneixements que l’habiliten per espavilar-se millor en l’era (ona) del coneixement i la informació, sinó que també forma part del seu aprenentatge social i cultural.
Enmig de l’ambient escolar, el subjecte de l’educació crea i recrea cultura en donar sentit i significat a les seves vivències i objectivacions escolars, alhora que forma un teixit de relacions substancials amb tota la comunitat educativa (estudiants, pares de família, professors i directius entre d’altres); per tant, l’escola és més que la relació professor-estudiant, és món de la vida en què es dóna sentit a tot el que s’hi viu.

Paraules clau: educació física, educación física, Formació, joc, passió, raó.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 2004