L’Escola Central de professors de gimnàstica(1887-1892)

Pedro Pablo Zorrilla Sanz

Idioma de l’original

Citació

Zorrilla Sanz, P. P. (2002). The Central School of Gimnastics Teachers (1887-1892). Apunts. Educación Física y Deportes, 69, 6-16.

366Visites

Resum

Entre 1887 i 1892 va funcionar a Madrid el primer centre espanyol per a la formació específica de professors d’Educació Física. La seva efímera existència va servir per dotar un gran nombre d’Instituts d’ensenyament secundari amb un professor titulat en Gimnàstica.
L’Escuela va incorporar entre les seves ensenyances les tendències gimnàstiques de l’època, des de la gimnàstica d’Amorós a la gimnàstica militar, passant per la sueca o els esports anglesos; l’Escuela va començar a funcionar quatre anys després d’ésser aprovada la seva Llei de creació, situada amb caràcter provisional a la planta baixa d’un edifici, amb espai escàs; els seus titulats haurien d’esperar encara la declaració de la gimnàstica com a assignatura obligatòria.

Paraules clau: escuela central de gimnàstica, història, segle XIX.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de juliol de 2002