Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en la formació dels graduats en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, l’e-diari acadèmic

Oleguer Camerino

Francesc Buscà Donés

*Correspondència: Oleguer Camerino Foguet ocamerino@inefc.es

Idioma de l’original

Citació

Camerino Foguet, O., & Buscó Donés, F. (2011). Information and Communication Technologies (ICTs) in the Training of Physical Activity and Sports Science Graduates: The Electronic Academic Journals (e-Journals). Apunts. Educación Física y Deportes, 104, 28-36. https://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2011/2).104.03

653Visites

Resum

Un dels reptes de les directrius de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) és optimitzar la metodologia docent a la universitat és. L’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) permet desenvolupar noves estratègies metodològiques per millorar l’aprenentatge autònom de l’alumne. Com estan afectant aquests canvis en la formació dels actuals graduats en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (CAFE)? De quina manera podem renovar metodològicament el grau de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport? Presentem una experiència d’innovació desenvolupada a l’INEFC-Centre de Lleida durant el curs 2008-09. Utilitzant la plataforma virtual Moodle (coopera.inefc), mostrarem el desenvolupament de les competències bàsiques de la titulació de reflexió crítica d’experiències i expressió de les vivències i d’altres d’específiques dels futurs educadors de la motricitat posant en pràctica la tècnica dels diaris electrònics acadèmics (e-diaris).

Paraules clau: avaluació formativa, innovació docent, tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

ISSN: 1577-4015

Rebut: 31 de març de 2010

Acceptat: 20 de juliol de 2010

Publicat: 1 d'abril de 2013