Les subvencions de l’administració local en matèria d’esport a Catalunya

Jesús Auré i Calvet

*Correspondència: Jesús Auré i Calvet jesusaure@gmail.com

Idioma de l’original

Citació

Auré i Calvet, J. (2015). Local Government Sports Grants in Catalonia. Apunts. Educación Física y Deportes, 120, 58-66. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2015/2).120.08

441Visites

Resum

Els poders públics catalans, i molt en concret els ens locals, desenvolupen accions de foment de l’esport mitjançant subvencions per donar resposta a les necessitats socials i econòmiques de persones i entitats. Arran de l’entrada en vigor de la Llei general de subvencions de 2003, els ajuntaments van haver d’adaptar aquest tipus de col·laboracions als principis que inspiren la normativa i a les obligacions que s’hi estableixen. Les quanties destinades a les subvencions ocupen un pes important en els pressupostos municipals. De fet, aquesta és una tècnica d’intervenció administrativa molt estesa. És per això que aquesta investigació no només estudia el grau en què es compleixen alguns aspectes de la Llei que atorguen transparència i objectivitat al procés de concessió, sinó que també avalua els criteris d’atorgament més utilitzats i els sistemes de valoració més comuns entre els ajuntaments. La mostra inclou 56 bases d’atorgament de subvencions, publicades durant l’exercici 2011 i procedents de municipis de les quatre províncies de Catalunya. Per últim, també s’analitza el grau de correspondència entre aquests criteris i la normativa catalana en matèria d’esport.

Paraules clau: administració local, entitat esportiva, legislació, polítiques públiques, subvenció.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 16 d'octubre de 2013

Acceptat: 2 d'abril de 2014

Publicat: 1 d'abril de 2015