Les sortides escolars. Mitjà d’activitats psicomotrius

Marta Mayoral

Joan Antoni Rovira

Idioma de l’original

Citació

Mayoral, M. & Rovira, J.A. (1987). Las salidas escolares. Medio de actividades psicomotrices. Apunts. Educación Física y Deportes, 09, 53-56.

353Visites

Resum

Donat que el medi exerceix una gran influència en la formació de l’adult com a organisme acabat. resulta evident que la seva influència sobre un nen, com a organisme delicat, mal·leable, i en via de constitució, serà molt més important. El nen, al qual se l’obliga des que neix a viure en un medi creat per l’adult, gasta un potencial preciós de forces per adaptar-s’hi i no per a perfeccionar el seu desenvolupament físic i psíquic. Cal prendre consciència de les necessitats concretes del nen, i no veure’l en funció de les de l’adult. Per això, ens hem plantejat escriure sobre les necessitats del nen davant d’aquest medi, per sensibilitzar tots els «educadors» que tan aprop estem d’ell. Contribuirem a millorar la seva educació integral. Les sortides escolars permeten als professors d’educació física afavorir una convivència diferent a la que es dóna a l’escola i semblant a la de casa seva, però amb nens de la mateixa edad, permet oferir noves experiències per al seu desenvolupament motriu, tan valuoses en aquest estadi de la seva evolució, així com plantejar-los noves formes de recreació, concentració, expressió, atenció, actituds, etc. Finalment, i per sobre de tot, creiem que les sortides són prou motivadores en si mateixes comperquè el nen gaudeixi, s’expressi i s’ofereixi d’una manera espontània cap a tota aquesta formació.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de juliol de 1987