Les primeres revistes professionals i científiques de l’educació física espanyola (1882-1936)

Xavier Torrebadella Flix

*Correspondència: Xavier Torrebadella i Flix xtorreba@gmail.com

Idioma de l’original

Citació

Torrebadella i Flix, X. (2012). The First Spanish Physical Education Professional and Scientific Journals(1882-1936). Apunts. Educación Física y Deportes, 109, 11-24.  https://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2012/3).109.01

525Visites

Resum

Es presenten les primeres revistes cientificotècniques i professionals de l’educació física publicades a Espanya durant el període de 1882-1936: El Gimnasio (1882), El Gimnasta Español (1882), La Ilustración Gimnástica (1886-1887), La Regeneración Física (1895-1897), La Educación Física Nacional (1899 i 1905), La Educación Física (1919 i 1932), Gimnàstica (1934) i altres revistes afins. Es descobreix com aquestes publicacions van tenir una posició estratègica que va coadjuvar a certificar un espai tècnic, doctrinal i professional en l’àmbit de l’educació física i de les pràctiques gimnàstiques i esportives. Entorn d’aquestes publicacions específiques, l’objecte d’estudi se centra a destacar els seus principals valedors, analitzar l’orientació científica i professional de la publicació i l’impacte sobre el procés d’institucionalització de l’educació física. Així es demostra com aquestes revistes van representar els pilars ideològics i reivindicatius de l’educació física espanyola i, per tant, el seu poderós influx en la creació dels principals projectes institucionals que es van concretar en actuacions tan importants com la Llei de 9 de març de 1883, la creació de l’Escuela Central de Gimnástica (1887), l’Asociación de Profesores y Profesoras Oficiales de Gimnástica (1891), la creació de les primeres càtedres de gimnàstica als instituts d’ensenyament secundari (1896), la Federación Gimnástica Española (1898), l’Escuela Central de Gimnasia (1919) o l’Escuela de Educación Física (1933).

Paraules clau: educació física, esports, gimnástica, període 1882-1936, revistes espanyoles.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 5 de setembre de 2011

Acceptat: 26 de juny de 2012

Publicat: 1 de juliol de 2012