Les interaccions dels nadons en les activitats aquàtiques. Conseqüències educatives

Gil Pla i Campàs

Idioma de l’original

358Visites

Resum

La present investigació té com a objectiu principal descobrir quins elements de la interacció educativa de la díade nen-adult afavoreixen o dificulten l’accés a les destreses aquàtiques per part del nen. Aquesta voluntat general implica l’estudi teòric de diversos elements. D’una banda, la investigació fa un repàs de les activitats aquàtiques en general, incidint en la història i la cultura que finalment ha contribuït a l’existència d’un cert tipus de pràctiques educatives amb nadons i en el medi aquàtic. També es desenvolupa la noció d’aigua mitjançant la seva dimensió física, cultural i biològica, per la qual cosa coneixem un medi pluridimensional. Aquest treball posiciona la mirada de l’autor entorn del model d’activitats aquàtiques per a nadons.

Paraules clau: activitats aquàtiques, aprenentatge motor, desenvolupament del nen, destresa aquàtica, interacció nen-adult, mediació, natació, natació per a nadons.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 2013

Data de lectura: 15 de setembre de 2011