Les habilitats del pivot en l’alta competició d’handbol

Gabriel Daza

Idioma de l’original

391Visites

Resum

En el present estudi s’identifiquen les habilitats dels pivots considerats competents de la lliga ASOBAL al llarg de la temporada 2006-2007. Definim pivot com el jugador que desenvolupa les seves habilitats en la fase d’atac i que, per la seva situació, és determinant per a la intervenció i el condicionament de les accions dels companys (Romà, 1993).
La investigació analitza la figura del pivot des de la perspectiva de l’esportista competent, compilant les característiques aptitudinals i l’anàlisi de les accions de joc en l’alta competició. Es presenten les habilitats del pivot des de l’estructura funcional del desenvolupament del joc. Sota aquest enfocament, es classifiquen i es defineixen les dimensions per a l’observació de l’activitat del jugador.
En la competició d’handbol les situacions no són idèntiques a les entrenades i, per tant, l’esportista ha de seleccionar l’alternativa més pròxima entre totes les que coneix. Poques vegades desenvolupa una habilitat realment nova que no suporti, almenys parcialment, en els aprenentatges anteriors (Riera, 1997). Per a conèixer aquestes habilitats s’utilitzen dues tècniques de recopilació de dades: l’entrevista a entrenadors experts i l’observació de la competició dels pivots.
De l’anàlisi dels partits es destaca que els pivots observats resolen les situacions de joc mitjançant un nombre reduït d’encadenaments d’habilitats. L’activitat del pivot es conforma a partir de la combinació de set habilitats bàsiques: guanyar la  posició, bloquejar, fintar, llançar, desmarcar-se, contenir l’adversari imparell i mantenir-se allunyat de l’acció de creació. Entre aquestes, es destaquen les habilitats que impliquen la utilització del cos per a l’opció d’algun avantatge sobre l’adversari. Així mateix,  les habilitats del pivot s’articulen mitjançant quatre intencions fonamentals: controlar el joc, demanar la pilota, finalitzar i ajudar.

Paraules clau: competencia, fase d’atac, habilitat, Handbol, observació, pivot, táctica, técnica.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 2012

Data de lectura: 3 de febrer de 2010