Les emocions com a condicionant didàctic en l’ensenyament dels esports sociomotors de col·laboració-oposició

José Ignacio Salgado López

Idioma de l’original

409Visites

Resum

Partint de la conceptualització i estudi terminològic dels “problemes afectius derivats del contacte” aquest treball pretén indagar en la seva influència en l’aprenentatge de conductes motrius vinculades amb el rugbi, handbol i voleibol. Aquest concepte apareix com una realitat multidimensional, agrupant emocions relacionades amb el manteniment de la integritat física (“por al contacte físic”, “por a la pilota”, “por a la caiguda”, etc.), juntament amb altres relacionades amb aspectes socials (“vergonya”, “fàstic”).
El treball aborda tres estudis dins del marc del paradigma qualitatiu, realitzats mitjançant el mètode d’anàlisi de contingut amb el suport d’estratègies quantitatives dins dels denominats “Mètodes mixtos”. Els dos primers van ser realitzats en l’àmbit universitari i el tercer en l’àmbit escolar.

Paraules clau: emocions, ensenyament esportiu, fàstic, por a la caiguda, por a la pilota, por al contacte, problemes afectius derivats del contacte, vergonya.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 2017

Data de lectura: 28 de novembre de 2014