Les activitats motrius en el temps lliure dels joves de Galícia

Eugenia Trigo Aza

Idioma de l’original

Citació

Trigo Aza, E. (1993). Las actividades motrices en el tiempo libre de los jóvenes de Galicia. Apunts. Educación Física y Deportes, 27, 66-76.

334Visites

Resum

El temps lliure i el seu coetani, l’oci, és un dels reptes del futur. L’educació no hauria de deixar-los al marge sinó, al contrari, incloure’ls de forma total en el seu disseny curricular. L’activitat esportiva, sigui de tipus competitiu, recreatiu o a l’aire lliure, és una de les grans alternatives per a l’oci dels joves. Per aquest motiu es tracta d’observar, mitjançant una investigació empírica duta a terme a Galícia, la relació entre la pràctica esportiva i el rendiment acadèmic, d’una banda i, de l’altra, comparar si el que demanen els joves a la societat en matèria esportiva se’ls ofereix.

Paraules clau: activitat esportiva, oci, rendiment acadèmic, temps lliure.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 1992