Lents de contacte en l’esport

LLuïsa Quevedo

Carme Seres i Revés

Idioma de l’original

Citació

Quevedo i Junyent, L., & Seres i Revés, C. (2007). Contact lenses for athletes. Apunts. Educación Física y Deportes, 88, 49-53.

367Visites

Després d’una avaluació optomètrica completa, la primera responsabilitat de l’especialista, és procurar una qualitat de visió òptima a l’esportista ametrop (miop, hipermetrop, astigmàtic…), ja sigui amb ulleres o, preferiblement, amb lents de contacte, pels nombrosos avantatges que aquestes presenten per a l’esportista. En els últims anys, especialment, la indústria de les lents de contacte ha experimentat una evolució imparable, amb grans innovacions en el camp dels materials, els dissenys i les freqüències de reemplaçament, que es tradueixen en més qualitat de visió, confort i seguretat per a l’usuari. Les lents de contacte d’un sol ús (usar i llençar), solen ser la primera elecció per als esportistes. En aquesta línia es troba la lent de contacte Nike Max Sight, comercialitzada recentment al nostre país i que, ben segur, com ja està passant als USA, pot comportar una petita revolució en el context esportiu.

ISSN: 2014-0983