L’entrenament psicològic

Glyn C. Roberts

Idioma de l’original

Citació

Roberts, G. C. (1987). El entrenamiento psicológico. Apunts. Educación Física y Deportes, 09, 19-25.

507Visites

Resum

Tot recentment s’han escrit nombrosíssims llibres i articles i s’han organitzat molts seminaris i tallers dedicats a la psicologia de l’esport. De cop i volta, la psicologia de l’esport ha esdevingut la «gran novetat» dins de l’àrea de la ciència de l’esport. Però fins i tot aquells entrenadors i professors que han llegit tots els llibres i que han assistit a alguns dels tallers i seminaris no poden pas explicar-nos què és la psicologia de l’esport ni com hem de procedir a l’hora de practicar-la. Això explica també el fet que encara no s’empri suficientment la psicologia de l’esport quan cal posar en pràctica l’entrenament mental. Aquest article intenta aclarir quina mena de psicologia de l’esport cal dur a terme quan es practica l’entrenament mental, i pretén alhora il·lustrar la manera com poden prestar la seva col.laboració l’entrenador i el psicòleg esportiu a fi d’ajudar l’atleta a assolir durant la competició una resistència mental. Abans, però, de començar, voldria plantejar un punt molt important: ¿és possible i desitjable que l’entrenador practiqui ell mateix les tècniques d’entrenament mental abans d’aplicar-les als seus atletes? No és pas imprescindible de disposar d’un psicòleg especialitzat en l’esport i que sigui absolutament entrenat i hagi d’assistir a totes les sessions d’entrenament mental. Tot i així, cal comptar amb un psicòleg esportiu que supervisi l’entrenament mental, de manera que quedin protegits tot al llarg de les sessions els interessos i les necessitats de cada atleta. Només un psicòleg esportiu plenament entrenat pot fer front a la totalitat dels problemes que s’hi poden presentar i posar en pràctica totes les estratègies d’entrenament mental en un programa veritablement complet d’aquesta disciplina. Això no significa tampoc que ningú de nosaltres no sigui capaç de començar a introduir l’entrenament mental en els seus propis atletes. Aquest és un punt d’importància cabdal.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de juliol de 1987