L’electroestimulació com a complement a l’entrenament isomètric voluntari en la millora de la força isomètrica màxima. Diferències entre homes i dones de mitjana edat

Pablo Ruiz Gallardo

José Luis González Montesinos

Jesús Mora Vicente

*Correspondència: José Luis González Montesinos jgmontesinos@uca.es

Idioma de l’original

Citació

Ruiz Gallardo, P., González Montesinos, J. L., & Mora Vicente, J. (2007). Electrical stimulation supplementation during maximal voluntary isometric force training. Efficiency of subjects, both female and male healthy athletes median aged Efficiency of subjects, both female and male healthy athletes median aged. Apunts. Educación Física y Deportes, 89, 56-63.

382Visites

Resum

En aquest estudi s’analitza l’eficàcia de l’electroestimulació com a complement a l’entrenament voluntari de la força isomètrica màxima (FIM). Per fer-ho, es va estudiar la millora de la FIM en 20 subjectes de mitjana edat i de tots dos sexes (n = 20). Després del protocol d’entrenament es van trobar diferències significatives en tots dos entrenaments. Es va trobar més estabilitat en la resposta del grup que només va utilitzar l’entrenament isomètric voluntari, no obstant això, es va trobar un major rang de millora del grup que va fer servir l’electroestimulació simultània amb l’entrenament. Dels resultats es dedueix la necessitat d’un treball específic i totalment personalitzat per trobar els paràmetres òptims d’entrenament amb l’ús d’aquestes tecnologies, atès que l’increment en el rendiment serà molt més favorable.

Paraules clau: electroestimulació, entrenament, força isomètrica màxima.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de juliol de 2007