L’EATP: una eina per a l’organització de l’esport a l’institut

Carles Jardí

Joan Rius

Idioma de l’original

Citació

Jardí, C., & Rius, J. (1988). La EATP: un instrumento para la organización del deporte en el instituto. Apunts. Educación Física y Deportes, 11-12, 53-57.

413Visites

Resum

L’EF no és solament una assignatura del currículum escolar que contribueix al desenvolupament físic de l’alumne, sinó que, pretén també desenvolupar la personalitat d’aquest i contribueix a la formació genèrica de l’individu com a persona social. Els mitjans de l’EF són el moviment, l’esport, els jocs i l’organització d’activitats de lleure i esportives.
Dos dels principals problemes amb els quals ens enfrontem contínuament són el poc o nul seguiment esportiu dels alumnes quan acaben el BUP i la inapetència, a vegades generalitzada, davant l’esforç físic en contraposició a les ganes que té l’adolescent de convertirse en home i d’imitar els seus comportaments diferencials (fumar, beure, anar als bars, etc.).
L’atractiu d’aquesta experiència i la seva pràctica poden aconseguir que els problemes negatius esmentats disminueixin. L’oferiment de l’esport des d’una altra perspectiva o l’activitat física que amb aquesta EATP pretenem, pot suavitzar aquests canvis seociobiológics i enriquir el pas de l’adolescència a l’edat adulta. Per aconseguir donar una solució i, si més no, millorar els aspectes negatius de la problemàtica genèrica de l’adolescència, vàrem pensar a oferir un altra visió de l’esport o de l’educació física mitjançant l’establiment d’aquesta EATP.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 1988