L’aparició dels nous esports i les seves repercussions

Betlem Casanova Domingo

Idioma de l’original

Citació

Casanova Domingo, B. (1992). La aparición de los nuevos deportes y sus repercusiones. Apunts. Educación Física y Deportes, 26, 71-76.

447Visites

Resum

Cal entendre l’aparició i l’èxit explosiu dels nous esports com la causa d’un canvi en els models corporals i en les representacions respecte del cos i de l’esport. Aquest fet mostra un canvi en els gustos i en el consum d’espectacles esportius, ja que els nous esports van més enllà de la realitat de la seva pràctica. L’anàlisi de la invenció i de la transformació de les pràctiques esportives revela unes reticències davant la intervenció de la força, el rebuig dels enfrontaments agressius, el rebuig d’unes curses monòtones en circuit, amb bases obligatòries i amb un cronòmetre despòtic. En canvi, mostra una valoració de la qualitat i la intensitat de sensacions, del risc incrementat i del gust marcat per la recerca de la figura gestual. Aquestes modalitats esportives sorgeixen d’ una transformació de les actituds i representacions col·lectives en relació a l’esport. En aquest sentit simbòlic és on radica gran part del seu significat sociològic, com a expressió de nous valors i necessitats en un camp cultural.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d' octubre de 1991