L’anticipació defensiva en els esports d’equip: Un estudi de la importància atorgada a les seves variables

José Francisco Guzmán

Ángel García Ferriol

Idioma de l’original

Citació

Francisco Guzmán, J., & García Ferriol, A. (2002). Defensive anticipation in team spots: a study of the importance given to its variables. Apunts. Educación Física y Deportes, 69, 37-42.

357Visites

Resum

L’estudi que presentem va pretendre d’identificar les principals variables que incideixen sobre l’èxit en l’anticipació defensiva i realitzar una jerarquització del seu nivell d’importància a partir de les opinions dels mateixos practicants de l’esport. L’estudi es va realitzar amb una mostra de 181 estudiants d’Educació Secundària i Universitat, tots ells amb experiència esportiva extraescolar, d’edats compreses entre els 16 i els 20 anys, als quals se’ls va administrar un qüestionari de 10 ítems emmarcats en 6 categories de variables: les característiques de l’estímul, el control perceptiu motor, la condició física, la tàctica, la tècnica i l’autoconfiança. Els subjectes havien d’ordenar-los d’acord amb la importància que els donaven per aconseguir l’èxit en l’anticipació defensiva. Els resultats van indicar que les variables millor considerades van ser en primer lloc la tàctica, seguida pel control perceptiu motor i l’autoconfiança. En general, les variables de naturalesa interna de caràcter modificable i per tant entrenables (tàctica, control perceptiu motor, autoconfiança i tècnica), es van considerar prioritàries respecte a les variables poc o gens entrenables, com ara les externes (característiques de l’estímul) o les internes poc modificables (velocitat).

Paraules clau: anticipació coincident, anticipació esportiva, deporte, esport, pràctica esportiva.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de juliol de 2002