L’activitat física i l’esport als centres residencials d’acció educativa: el cas del Carrilet

Míriam Segura Meixó

*Correspondència: Míriam Segura Meix miriam.segura@urv.cat

Idioma de l’original

Citació

Segura Meix, M. (2016). Physical Exercise and Sport in Educational Action Residential Centers: the case of “El Carrilet”. Apunts. Educación Física y Deportes, 123, 86.

384Visites

Resum

En aquesta investigació s’analitza la pràctica física i esportiva dels infants i adolescents que viuen en un CRAE. L’objectiu és donar a conèixer els beneficis que aquesta aporta, així com oferir al centre propostes d’intervenció per al seu increment i millora per tal que els individus assoleixin un aprenentatge competencial i transferible per a la vida. Aquest treball s’emmarca dins d’una recerca qualitativa descriptiva, és un estudi de cas d’un grup o institució social: el CRAE “El Carrilet” de Tortosa. En aquesta investigació s’utilitzen bàsicament dos instruments de recollida de dades: el qüestionari i l’entrevista (n’hi ha diferents models segons l’agent implicat: tutor/a del CRAE, infant o adolescent i monitor/a o entrenador/a).

Paraules clau: activitat física, CRAE, educació física, entrenament, esport, oci, temps lliure.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de gener de 2016

Data de lectura: 17 de maig de 2013