L’activitat física en els tractats d’educació de prínceps (segles XVI i XVII)

Eduardo Álvarez del Palacio

Idioma de l’original

Citació

Álvarez del Palacio, E. (1993). La actividad física en los tratados de educación de príncipes (siglos XVI y XVII). Apunts. Educación Física y Deportes, 34, 43-54.

317Visites

Resum

Els tractats d’educació de prínceps són obres pedagògiques que intenten cobrir uns objectius eminentment educativo-formatius. Aquesta raó justificarà el fet que tot el seu contingut giri al voltant d’una idea central: plasmar la personalitat del futur governant en una estructura que el faci apte per desenvolupar aquesta altra pedagogia que el cap ha de realitzar amb el poble per dur a terme els veritables fins de l’Estat. L’Educació Física jugarà un paper transcendental en la formació integral i virtuosa de l’hereu; i bona prova d’això la tenim en el fet que, en tots aquests tractats es dediquen un o dos capítols a l’exposició dels principis didàctics que han d’orientar aquesta formació físico-corporal; sempre en la línia de la gimnàstica mèdica galènica pròpia d’aquesta època, dirigida a la cura que s’ha de tenir amb la salut corporal del príncep pel fet de ser aquesta la cosa més important de les temporals. Cal destacar especialment la importància que s’assigna en aquests tractats al joc motor, el qual es considera un mitjà formatiu bàsic en les primeres edats, que coadjuva el desenvolupament físic, intel·lectiu sòcio-afectiu i moral de l’ésser humà; es destaca la pràctica del joc de pilota com l’expressió lúdico-motriu més completa.

Paraules clau: educació de prínceps, fortalesa, gimnàstica mèdica galènica, joc motor, pedagogía, salut corporal, tractats, virtut.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'octubre de 1993