L’Acadèmia d’Educació Física de Catalunya. Un intent per legitimar un espai institucional i doctrinal de l’educació física en la II República

Xavier Torrebadella Flix

*Correspondència: Xavier Torrebadella i Flix xtorreba@gmail.com

Idioma de l’original

Citació

Torrebadella i Flix, X. (2013). The Academy of Physical Education of Catalonia. An Attempt to Legitimise an Institutional and Doctrinal Space for Physical Education in the Second Republic. Apunts. Educación Física y Deportes, 114, 23-35. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2013/4).114.02

718Visites

Resum

En temps de la II República espanyola (1931-1939), a Catalunya es van projectar algunes de les principals institucions de l’educació física i de l’esport que hi continuen presents. Aquesta institucionalització va venir esperonada per l’Acadèmia d’Educació Física de Catalunya (AEFC a partir d’ara), objecte d’aquest estudi. Descobrim, doncs, a partir de fonts documentals primàries i altres estudis paral·lels, la rellevància d’aquest organisme i la influència que va exercir per dotar els projectes de l’educació física i de l’esport catalans d’una representació democràtica, acadèmica, professional, científica i nacional. En la forçada conjuntura de la II República, l’AEFC va significar per al país una contribució professional i tècnica que anà més enllà de les rivalitats ideològiques i polítiques. Tot i el temps transcorregut, som de l’opinió que en l’actualitat una Nova Acadèmia d’Educació Física de Catalunya podria representar els interessos acadèmics i els d’una disciplina científica i pedagògica que avança en contínua crisi i transformació.

Paraules clau: Acadèmia d’Educació Física de Catalunya, història de Catalunya, història de l'educació física, història de l'esport, II República, sindicat de metges de Catalunya.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 27 de març de 2013

Acceptat: 28 de juny de 2013

Publicat: 1 d'octubre de 2013