La Unió Italiana d’Esport per a Tothom (UISP) i l’esport per als immigrants

Nicola Porro

Idioma de l’original

Citació

Porro, N. (2002). The Italian Union of Sports for Eveyone (UISP)and sports for immimgrants. Apunts. Educación Física y Deportes, 68, 36-48.

365Visites

Resum

L’article comença per oferir una panoràmica del fenomen migratori a Itàlia i les conseqüències que aquest té des del punt de vista social i cultural. En aquest context, s’analitza l’actuació de la Unió Italiana de l’Esport per a Tothom, que compta amb un milió de socis i tretze mil societats esportives afiliades. La UISP ha intentat de desenvolupar estratègies i pràctiques de suport cívic als immigrants, d’una banda utilitzant els seus propis recursos organitzatius i, d’una altra, esforçant-se a valorar allò que és específicament esportiu com a experiència de comunicació no verbal i com a estratègia combinada de competició i cooperació. Es poden distingir quatre tipus d’accions que han caracteritzat gairebé deu anys d’intervenció, per regla general en col·laboració amb associacions de promoció cultural o d’assistència social que treballen en el cercle del Tercer Sector. La primera línia d’acció i la més antiga es troba representada pel simple oferiment d’ús de seus i estructures logístiques d’acolliment, on es pot desenvolupar un embrió de comunicació entre els immigrants i els residents i entre les diverses comunitats d’immigrants. La segona línia d’intervenció, fonamentada en el recurs als esdeveniments esportius capaços de cridar l’atenció del gran públic i dels mitjans. La tercera àrea d’experiència concerneix la participació de la UISP en xarxes i campanyes transnacionals de lluita contra el racisme. L’última línia d’acció i la més recent és el desenvolupament de projectes destinats a la integració dels immigrants en l’àmbit local, mitjançant l’intent de construcció de xarxes comunitàries obertes. L’article conclou amb un seguit de valoracions sobre les possibilitats de l’esport com a instrument d’integració de la població immigrant.

Paraules clau: associacionisme voluntari, deporte, esport, Immigració, Italia, Polítiques del benestar, tercer sector.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 2002