La transferència de coneixement en ciències de l’esport a Espanya. Situació actual i proposta d’actuació

*Correspondència: José Manuel Palao Andrés palaojm@gmail.com

Idioma de l’original

Citació

Palao Andrés, J. M. (2015). Knowledge Transfer in Sport Sciences in Spain. Current Situation and Proposed Actions. Apunts. Educación Física y Deportes, 121, 9-19. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2015/3).121.02

468Visites

Resum

La transferència de coneixement és el procés de transmissió del coneixement científic i tecnologia al món professional. El present document revisa els canvis ocorreguts en les últimes dècades a Espanya i l’estat actual de l’àrea de ciències de l’activitat física i de l’esport. Des d’aquest punt de partida, es revisa quines característiques té el procés de transferència de la informació, i quins elements el componen. A continuació, s’aborden quins aspectes poden ser millorables per incrementar la transferència de coneixement entre els investigadors i professionals (formació dels professionals, falta de contacte amb la realitat professional, absència de procediments d’actuació, falta de cultura, i carència d’adequades vies de comunicació i maneres de transmetre la informació), i es proposen possibles actuacions a dur a terme per a millorar aquest procés.

Paraules clau: ciencia, investigació, pla de millora, professionals.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 30 d'octubre de 2014

Acceptat: 26 de març de 2015

Publicat: 1 de juliol de 2015