La tradició lúdica en el currículum educatiu. Els jocs i esports de pilota en educació física: una proposta comprensiva

Oidui Usabiaga

Daniel Martos-García

*Correspondència: Oidui Usabiaga Arruabarrena oidui.usabiaga@ehu.es

Idioma de l’original

Citació

Usabiaga Arruabarrena, O., & Martos y García, D. (2012). The Playing Tradition in the Educational Curriculum. Ball Games and Sports in Physical Education: A Comprehensive Proposal. Apunts. Educación Física y Deportes, 107, 35-44.  https://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2012/1).107.03

479Visites

Resum

Els jocs han estat basats tradicionalment en el pacte previ de les condicions del desafiament entre dos bàndols. Mitjançant el pacte, s’equilibraven les possibilitats dels contendents d’aconseguir la victòria, perquè s’analitzaven les característiques dels jugadors i les seves habilitats i s’introduïen modificacions. Això ha ocorregut de la mateixa manera en els jocs directes de pilota, que són els que ens ocupen, encara vius en algunes zones de l’Estat com el País Basc, Navarra o el País Valencià. Aquest coneixement d’aquests jocs prové d’una investigació d’índole etnogràfica desenvolupada en el 2007 amb l’objectiu de rescatar, catalogar i descriure els jocs directes de pilota bascos i valencians. A partir d’aquest treball, proposem el disseny d’una progressió didàctica per a la introducció d’aquestes activitats en les sessions d’educació física de secundària. I ho fem des d’una perspectiva comprensiva, en la qual l’alumnat té un gran protagonisme no sols en la pràctica, sinó en el disseny dels desafiaments. D’aquesta manera, es tracta que l’alumnat identifiqui les modificacions del joc i els efectes que aquests produeixen per, així, proposar desafiaments a altres equips. Aquesta pràctica, a més a més, serà avaluada per totes les parts. En definitiva, es tracta de posar sobre la taula una proposta moderna basada en antics jocs de pilota.

Paraules clau: educació física, educación física, el pacte-desafiament, la comprensió, pilota.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 20 de juliol de 2011

Acceptat: 15 de decembre de 2011

Publicat: 1 de gener de 2012