La tecnologia GPS aplicada a l’avaluació de l’entrenament i la competició en futbol

David Casamichana

Idioma de l’original

360Visites

Resum

L’aplicació de la tecnologia al control del rendiment esportiu és un fet cada vegada més estès, i són nombroses les tècniques i instruments utilitzats per a aquesta finalitat. La recent incorporació de la tecnologia GPS al control de l’entrenament permet la monitorització de noves variables físiques fins avui no contemplades. L’objectiu general del present treball va ser avaluar l’entrenament i la competició en futbol a través de la utilització de la tecnologia GPS, i aquest treball està constituït per deu capítols, on s’han fet diferents estudis agrupats en quatre blocs.

Paraules clau: anàlisi del moviment, fiabilidad, fiabilitat, fútbol, GPS, jocs reduïts, validesa.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 2013

Data de lectura: 2 de decembre de 2011