La seguretat de les instal·lacions esportives públiques a Extremadura: estudi exploratori

Vicente Luis del Campo

José Luis Hernández Santos

*Correspondència: Vicente Luis del Campo viluca@unex.es

Idioma de l’original

Citació

Luis del Campo, V., & Hernández Santos, J. L. (2016). The Safety of Public Sports Facilities in Extremadura: an Exploratory Study. Apunts. Educación Física y Deportes, 125, 111-118. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2016/3).125.09

578Visites

Resum

L’objectiu d’aquest estudi és explorar la seguretat dels espais i equipaments esportius públics de tipus convencional a Extremadura. Per a això, es van analitzar un total de 144 espais esportius (terrestres i aquàtics) i es van emplenar 3.357 ítems, d’acord amb les llistes de control elaborades pel Consell Superior d’Esports (CSD) i Instituto Biomecánico de València (IBV) el 2008. Els resultats mostren que el percentatge mitjà total de seguretat als espais analitzats és d’un 67 %. Per instal·lacions esportives, els camps de futbol són els que presenten menys seguretat (63 %) i les pistes de bàsquet les que més (79 %). Els aspectes generals i d’estructura són els que menor percentatge de seguretat obtenen. En canvi, els aspectes de xarxa en espais esportius terrestres són els que major seguretat aconsegueixen. Es conclou que els espais esportius no compleixen amb tota la normativa de seguretat. Es recomana incloure diferents mesures en la gestió de les instal·lacions esportives que augmentin la seguretat de la pràctica esportiva durant l’ús de l’equipament esportiu.

Paraules clau: espais i equipaments esportius, Formació, gestió, qüestionaris, seguretat.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 14 de juliol de 2015

Acceptat: 10 de desembre de 2015

Publicat: 1 de juliol de 2016