La revista Apunts

Josep Roca

Idioma de l’original

Citació

Roca i Balasch, J. (2003). The Magazine Apunts. Apunts. Educación Física y Deportes, 72, 3-4.

657Visites

Resum

L’existència de gran quantitat de revistes científiques, diaris i demés publicacions relatives a l’activitat física i l’esport, convida a reflexionar sobre els objectius i els continguts de la nostra revista de cara a prendre consciència i perfilar els seus trets característics i personalitzadors.
Està clar que la revista Apunts. Educació Física i Esports és el resultat d’un conjunt d’actuacions de les institucions, dels seus successius directors i demés col·laboradors. Per dir-ho així, la revista no és fruit d’una decisió arbitrària, feta en un moment determinat per una persona en particular. Més aviat s’ha anat fent; s’ha anat definint i perfilant amb uns trets que actualment la caracteritzen.
En aquest sentit i en primer lloc, aquesta revista és una revista multidisciplinar de ciències de l’activitat física i l’esport. Des del seu inici es va voler que fos un vehicle d’expressió de totes les ciències i disciplines interessades en aquell àmbit i així ho ha vingut essent des d’aleshores. Així, de ser una revista centrada en la medicina de l’esport va passar a ser una revista amb un subtítol: “Educació Física i Esports”, que ho vol denotar. Potser el repte actual, però, és que de la multidiciplinarietat es passi a la interdisciplinarietat. En aquest sentit, seria interessant que els autors orientessin els seus articles tenint en compte l’existència de diverses perspectives d’estudi i el seu eventual interès en una temàtica concreta.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 2003