La resistència a la velocitat com a factor condicionant del rendiment del futbolista

Javier Sánchez-Sánchez

Francisco Blázquez Hernández

Antolín Gonzalo Martín

José María Yagüe Cabezón

Idioma de l’original

457Visites

Resum

La identitat pròpia del futbol converteix la resistència a la velocitat en una capacitat complexa i essencial per al rendiment del futbolista. La naturalesa dels seus esforços unida a la seva organització durant el joc, fa que el jugador de futbol hagi de ser entrenat per suportar càrregues de treball intenses i de durada curta, que es repeteixen de forma anàrquica durant la competició. El nostre article pretén d’establir la importància d’aquest entrenament específic en el futbol, la seva forma d’organitzar-lo, així com establir els controls oportuns per determinar el nivell d’aquesta qualitat complexa. També s’hi apunten els paràmetres de treball i un seguit de tasques que poden ajudar al desenvolupament de la resistència a la velocitat del futbolista.

Paraules clau: entrenament integral, futbol, planificació, resistència.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de juliol de 2005