La recreació fisicoesportiva i el seu tractament del cos: una anàlisi crítica

J. Pere Molina Alventosa

Javier Valenciano Valcárcel

*Correspondència: J. Pere Molina Alventosa juan.p.molina@uv.es

Idioma de l’original

Citació

Molina Alventosa, J. P., & Valenciano Valcárcel, J. (2010). Physical-Sport Recreation and its Treatment of the Body: A Critical Analysis. Apunts. Educación Física y Deportes, 100, 66-72.

543Visites

Resum

En aquest treball es realitza una anàlisi crítica de la recreació fisicoesportiva a partir de la seva concepció i tractament del cos. Per fer-ho, es parteix de la dimensió subjectiva del lleure i del sentit de la recreació fisicoesportiva, igual com del significat atribuït al cos en les societats postmodernes. D’aquesta manera, l’anàlisi distingeix dues concepcions bàsiques del cos, ‘el cos com a producte’ i ‘el cos com a experiència’, que deriven, respectivament, en dues orientacions de la recreació fisicoesportiva: la utilitària i l’emancipadora. En uns comentaris finals, es qüestiona el posicionament de la professió davant de la recreació fisicoesportiva com a mercat emergent.

Paraules clau: activitat física, cos, esport, lleure, recreació.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 3 de maig de 2007

Acceptat: 26 de juny de 2007

Publicat: 1 d'abril de 2010