La puntuació de la gimnàstica rítmica esportiva

Mª Luz Palomero Ródenas

Idioma de l’original

Citació

Palomero Ródenas, M. L. (1998). Ruthmical gymnastics' scoreing. Apunts. Educación Física y Deportes, 52, 78-91.

419Visites

Resum

La Gimnàstica Rítmica Esportiva ha experimentat una constant i espectacular evolució de la seva tècnica al llarg dels anys, en canvi, no s’han desenvolupat de la mateixa manera les seves regles i el sistema de valoració dels seus exercicis, raó per la qual, el codi de puntuació de gimnàstica rítmica esportiva no arriba a discriminar suficientment les puntuacions assignades a les gimnastes en les competicions. Amb base en el codi de puntuació i la seva evolució, en els resultats dels diferents campionats del món, les valoracions de les jutgesses i les enquestes realitzades a entrenadores i jutgesses, hem tractat d’aproximar-nos a les necessitats i carències més evidents del Codi de Gimnàstica Rítmica Esportiva, analitzant aquells factors que, d’alguna manera, estan implicats en aquest desajust. Els diversos estudis realitzats sobre les parts més rellevants del Codi ens han permès reestructurar aquells aspectes que incideixen més directament en les puntuacions així com el sistema d’avaluació. Aquests estudis i la seva aplicació pràctica ens han demostrat que sí que fora possible fer més viable i objectiva la puntuació dels exercicis gimnàstics, com demostren les conclusions que sobre aquesta investigació mostrem aquí.

Paraules clau: gimnàstica rítmica esportiva, judici, reglament.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 1998