La psicologia de l’esport: definició, evolució i relació amb la resta de ciències de l’activitat física i l’esport

Jaume Cruz

Idioma de l’original

Citació

Cruz Feliu, J. (1990). La psicología del deporte: definición, evolución y relación con las demás ciencias de la actividad física y el deporte. Apunts. Educación Física y Deportes, 22, 11-20.

528Visites

Resum

La psicologia de l’esport és encara una disciplina jove que, en la majoria de països, va obtenir el reconeixement oficial després de la celebració del I Congrés Mundial de Psicologia de l’Esport el 1965. En aquest article es descriuen: 1)    Les primeres definicions de psicologia de l’esport, des que va ser reconeguda com a disciplina acadèmica. 2)  L’evolució i canvis que s’hi han produït en els aspectes teòrics, metodològics i aplicats de la psicologia de l’esport, durant la dècada dels vuitanta. Finalment, des del paper professional que es recomana al psicòleg de l’esport, s’analitza la relació que té amb la resta de professionals de les ciències aplicades a l’activitat física i del món de l’esport.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'octubre de 1990