La promoció de l’activitat física relacionada amb la salut en l’àmbit escolar. Implicacions i propostes a partir d’un estudi realitzat entre adolescents

Miguel Ángel Cantera Garde

José Davis Davis

Idioma de l’original

Citació

Cantera Garde, M. A., & Devís-Devís, J. (2002). Physical activity promotion related to health at school. Implications and proposals parting from a study taken with teenagers. Apunts. Educación Física y Deportes, 67, 54-62.

384Visites

Resum

Aquest article té l’objectiu fonamental de presentar una sèrie d’implicacions i propostes per a la promoció de l’activitat física relacionada amb la salut en l’àmbit escolar, a partir d’un estudi realitzat amb adolescents escolars (12-18 anys) de la província de Terol, sobre els seus nivells d’activitat física (Cantera Garde i Devís-Devís, 2000). Les implicacions que es presenten es deriven dels resultats més significatius de l’estudi relatius als nivells d’activitat física, tant globals com per gènere, edat, època de l’any, dia de la setmana i intensitat de les activitats. L’article acaba amb una proposta de fases encadenades en el procés de promoció de l’activitat física relacionada amb la salut, com a pas previ a la creació d’una línia específica d’investigació en la matèria. Aquestes fases són les següents: 1. Necessitat de realitzar estudis per comparar resultats; 2. Unificació de criteris a l’hora de definir el que és “actiu” i “activitat física apropiada”; 3. Elaboració de recomanacions d’activitat física basades en estudis espanyols; 4. Desenvolupament de programes de promoció de l’activitat física relacionada amb la salut; i 5. Avaluació dels programes i publicació dels resultats. El sector educatiu, en general, i l’assignatura d’Educació Física, en particular, tenen un paper important en tot aquest procés.

Paraules clau: activitat física, educació física, educación física, joves, Promoció de la salut.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 2002