La preparació física en el tennis d’alt nivell

Salvador Sosa

Idioma de l’original

Citació

Sosa, S. (1996). La preparación física en el tenis de alto nivel. Apunts. Educación Física y Deportes, 44-45, 166-173.

452Visites

Resum

El present article té com a objectiu assenyalar la importància de la preparació física en el tennis d’elit, així com presentar els elements fonamentals en els quals s’hauria de regir. La programació d’aquesta preparació condicionada per un calendari molt ple i la necessitat d’un entrenament cada cop més específic són aquí desenvolupats. Així mateix, per tal d’ illustrar alguna de les fases d’aquesta preparació es mostren alguns exercicis que poden donar alguna idea a aquells que hagin de treballar en l’àmbit cada vegada més reconegut de la preparació física en l’esport del tennis.

Paraules clau: entrenament, exercicis, preparació física, programació.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 1996