La praxiologia motriu, ciència de l’acció motriu? Estat de la qüestió

Dr. Jose Hernández Moreno

Fernando Amador Ramírez

Juan C. García González

Francisco Jiménez Jiménez

Vicente Navarro Adelantado

Roberto Reboredo Rodríguez

Idioma de l’original

2Visites

Resum

Es duu a terme una aproximació terminológica al concepte de praxiologia motriu, destacant-ne l’objecte d’estudi: les conductes motrius. S ‘avança una classificació taxonòmica de les conductes motrius i s’han considerat els criteris següents: la tècnica, les regles, l’espai, el temps, la comunicació motriu i l’estratègia motriu.

Paraules clau: acció motriu, comportament estratègic, Conducta motriu, interacció, Lógica interna., praxiologia motriu, sistema de regles.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 1993