La por en l’aprenentatge motor

Marta Zubiaur González

Alfonso Gutiérrez Santiago

Idioma de l’original

Citació

Zubiaur González, M., & Gutiérrez Santiago, A. (2003). Fear in motor learning. Apunts. Educación Física y Deportes, 72, 21-26.

397Visites

Resum

La por és una emoció que apareix sovint en situacions d’aprenentatge motor, les conseqüències de la qual poden ser molt negatives. En aquest treball s’analitzen els diferents tipus de por que es poden presentar davant l’execució de determinades tasques motrius i els possibles factors que poden causar-la, tant d’índole interna com externa a la persona que aprèn. Finalment, es proposen un seguit de tècniques o recomanacions, perquè els professors i entrenadors ajudin els alumnes i esportistes a superar la seva por.

Paraules clau: aprenentatge motor, por.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 2003