La navegació a vela. Un laboratori de física per l’ensenyament mitjà.

Joaquim Fitera

Idioma de l’original

Citació

Fitera, J. (1985). La navegación a vela. Un laboratorio de física para la enseñanza media. Apunts. Educación Física y Deportes, 01, 55-57.

374Visites

Resum

Ningú no dubtarà que l’esport és alguna cosa més que una simple evasió o un mitjà de desfogar-se i d’eliminar toxines. L’esport és cultura, és formació física i psíquica, és joc, és imaginació, és pedagogia. Buscant una interdisciplinitat que afovereixi la formació integral de l’alumne i que relacione més explícitament allò que implícitament presenta grans connotacions, hem pretès vessar nocions de Física i de Matemàtiques, a més d’altres, a l’aprenentatge d’un esport. Tal i com podrem observar seguidament, l’esport que compta amb més possibilitats per aplicar-li una llarga llista de coneixements matemàtics, físics i, fins i tot, històrics i legals és el de la navegació a vela.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de julio de 1985