La motivació per a la pràctica en la iniciació al futbol: influència de l’edat/categoria competitiva, el temps d’entrenament i la relació amb l’entrenador

Raquel Martínez

Olga Molinero

Rodrigo Jiménez

Alfonso Salguero

Concepción E. Tuero del Prado

Sara Marquez

*Correspondència: Sara Márquez sara.marquez@unileon.es

Idioma de l’original

Citació

Martínez, R., Molinero, O., Jiménez, R., Salguero, A., Tuero, C., & Márquez, S. (2008). Motives for participation in young soccer players: Influence of age/competitive category, training time and relationship with coaches. Apunts. Educación Física y Deportes, 93, 46-54.

390Visites

Resum

L’objectiu de l’estudi ha estat l’anàlisi dels motius per a la participació esportiva de joves practicants de futbol i la seva relació amb l’edat/categoria competitiva, les hores d’entrenament i la relació amb l’entrenador. Hi van participar 734 barons d’edats compreses entre els 8 i els 16 anys, pertanyents a diferents categories competitives. Els subjectes van respondre a una bateria de qüestionaris constituïda per un Qüestionari Sociodemogràfic d’elaboració pròpia i el Qüestionari de Motius de Participació Esportiva de Gill i cols. (1983). Aquest últim va demostrar tenir una estructura factorial i un grau de consistència interna adequats per determinar els motius que porten a la pràctica de futbol en nens. Els motius que tenen relació amb els factors Amistat/Grup d’iguals i Diversió/Socialització van ser els més valorats pels participants. D’altra banda, tant l’edat/categoria competitiva, com el nombre d’hores/setmana d’entrenament i la relació dels futbolistes amb l’entrenador van mostrar una influència significativa en la importància assignada pels joves esportistes als diferents motius de participació esportiva i per tant són variables que s’han de tenir en compte per mantenir els nivells de pràctica.

Paraules clau: categoria competitiva, edat, entrenador, entrenament, futbol, motivació.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de juliol de 2008