La metodologia en Reforma. Aproximació actual

Antonio Gálvez Luque

Idioma de l’original

Citació

Gálvez Luque, A. (1999). Methodology in Reform. Actual aproximation. Apunts. Educación Física y Deportes, 56, 92-94.

391Visites

Resum

Amb el present article, el que s’intenta expressar és la dificultat que està trobant el professorat d’ensenyament secundari, en el moment actual (últims anys d’implantació de la Reforma), per tal d’imposar entre l’alumnat una metodologia emancipatòria, d’acord amb la normativa dels Dissenys Curriculars Base (DCB) de les diferents comunitats autònomes. Al llarg del mateix, s’intentarà donar orientacions per tal d’aconseguir implantar aquestes metodologies, malgrat que ens arribi un alumnat completament passiu i sense iniciativa (cosa prou comú en els darrers temps, tant en l’educació com en altres camps). Així, per exemple, s’intentarà que, partint d’una metodologia d’instrucció directa (a la qual n’estan ben acostumats), n’arribin a una de resolució de plantejaments, a poc a poc, utilitzant metodologies intermèdies.

Paraules clau: emancipació, metodología, progressivitat, reforma.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 1999