La mediació del cavall i la seva relació amb l’adquisició de competències

María Belén Franquet i Montufo

Pere Blanco i Felip

*Correspondència: María Belén Franquet i Montufo amazonacienporcien@hotmail.com

Idioma de l’original

Citació

Franquet i Montufo, M. B., & Blanco i Felip, P. (2010). The Mediation of the Horse and its Relationship to the Acquisition of Skills. Apunts. Educación Física y Deportes, 101, 9-18.

451Visites

Resum

La mediació educativa raonada mitjançant la interacció amb el cavall facilita una nova forma d’aprenentatge, basada en el desenvolupament integral de la persona; partint de les seves capacitats i transformant-les en competències. Presentem el Treball Reconduït Amb Cavalls (TRAC) com un espai natural per potenciar i desenvolupar diferents habilitats personals, socials, cognitives i fisicomotrius, per tal d’aconseguir competències que puguin aportar un ajust social complet des de la realitat personal de cada educand. Els canals comunicatius, l’actitud per afrontar la realitat de l’entorn de forma positiva, activa i creativa, els comportaments passius o de dependència que es manifesten en aquesta situació, les qualitats coordinatives necessàries per reorganitzar el coneixement de l’esquema corporal i les experiències perceptives, unides als moviments del cavall, aglutinen expectatives interessants que podem proposar-nos gràcies al TRAC.

Paraules clau: aprenentatge, capacitats, competències d’ajust social, habilitats, mediació educativa, treball reconduït amb cavalls (TRAC).

ISSN: 1577-4015

Rebut: 25 de febrer de 2008

Acceptat: 18 de juny de 2008

Publicat: 1 de juliol de 2010