La lògica esportiva i les emocions. Les seves implicacions en l’ensenyament

Francisco Lagardera

Idioma de l’original

Citació

Lagardera Otero, F. (1999). Sport logics and emotions. Their implications in teaching. Apunts. Educación Física y Deportes, 56, 99-106.

339Visites

Resum

La present contribució planteja la problemàtica situació pedagògica a què s’enfronta la competició esportiva en el seu procés d’iniciació, és a dir, en el marc del sistema educatiu com a competició escolar o referit a l’edat cronològica dels implicats. Contràriament al que acostuma a afirmar-se la competició esportiva no genera, en sentit estricte, una situació pedagògica adequada per educar, sinó que des de la perspectiva de la vida emocional, és generadora de vivències altament desestabilitzadores, atès que es tracta de preparar-se per a un enfrontament que exigeix de la po-sada en pràctica d’altes dosis d’agressivitat. L’equilibri emocional és una resultant bàsica en el procés educatiu de les persones, atès que en el decurs de la vida el flux de les emocions decanten l’experiència vital cap a la plenitud, el confort i la salut o pel contrari, cap al dolor, la frustració o la malaltia. De la importància d’una òptima educació emocional, esdevé la necessitat de comptar amb pedagogs altament qualificats per orientar els processos d’iniciació a la competició esportiva en edats primerenques.

Paraules clau: competició esportiva, emocions, iniciació esportiva, lógica interna, optimització educativa.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 1999